18. aug. 2023

EAK x Loov Viljandi koolitavad: Ruumiliste muutuste juhtimine ja kommunikatsioon

Foto: Kevin Loigu.

Koolituse fookuses on ruumilised muutused planeerimise ja ehituslubadeprotsessis ning vajalikud teadmised edukaks meediasuhtluseks. Paljud kogukonda arendama kutsutud ruumilised muutused komistavad inimeste ootamatu vastuseisu otsa. Hea idee, arendusplaan ja investeerimisvõimekus ei tähenda, et muutus entusiastlikult vastu võetakse. Vaja on tunda kogukonna meelsust, sihtrühmade huve ning inimeste eelistatud suhtluskanaleid.

KOOLITUSE AEG JA KOHT:
15.09.2023 kl 9.00-17.30
Bonifatiuse Gildi saal (Väike-Turu 8, Viljandi)

Leia täpsem info ning ajakava alla kerides!

Registreeru koolitusele SIIN.

Küsimuste korral pöördu: Aleksander.zahharov@arhitektuurikeskus.ee.

 

LEKTOR:

Rain Veetõusme, Meediakontaktide OÜ juhatuse liige ja kommunikatsiooni ekspert

PRAKTIK:

Mihkel Kaevats, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna juhataja