Meist

Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) loodi 2008. aastal Arhitektuuri aasta lõpus Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia poolt. EAK keskendub oma tegevuses Eesti tänapäevasele arhitektuurile ja selle tulevikule. Meie missiooniks on kaasaaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ning arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse kasvatamine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine Eestis ja välismaal. Meie eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

 

EAK sooviks on jõuda erineva publikuni tegutsedes mitmetel tasanditel: üksikisiku, riiklikul, regionaalsel kui ka globaalsel tasandil. Arhitektuurikeskus kujundab Eesti arhitektuuri rahvusvahelist nägu korraldades Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB) ning produtseerib Eesti ekspositsiooni Veneetsia arhitektuuribiennaalil (La Biennale di Venezia). Lisaks korraldab Eesti Arhitektuurikeskus Välkloenguid, Linnafoorumeid, arhitektuurivõistluseid- ja näituseid, viib läbi Eesti arhitektuurisektori arengukoolitusi ning annab välja head kaasaaegset arhitektuuri tutvustavaid trükiseid.

 

EAK on koostööpartneriks teistele samalaadsetele keskustele maailmas, Tallinna linnale, erinevatele ministeeriumitele, omavalitsustele ning eraettevõtetele, kes tegelevad avaliku ruumi mõtestamise ja loomisega.

 

Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja on arhitekt Raul Järg, kes on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala (2001), töötanud Torontos Parkin Architects’is (2005-2007), Rakveres linna peaarhitektina (2008-2012) ning asutanud arhitektuuribüroo Ühinenud Arhitektid.

Meeskond

Rait Talvik
Teenuste- ja koolitusjuht

rait@arhitektuurikeskus.ee
+372 56 495 530 

 

Anu Lill
Produtsent

anu.lill@arhitektuurikeskus.ee

Ronja Soopan
Projektijuht

ronja.soopan@arhitektuurikeskus.ee

Liis Lehesalu
Projektijuht

liis@arhitektuurikeskus.ee

Kevin Loigu
Kommunikatsioonispetsialist

kevin@arhitektuurikeskus.ee
+372 52 32 627

Oksana Jaakson
Giid

oksana@arhitektuurikeskus.ee

Aleksander Zahharov
Assistent

aleksander.zahharov@arhitektuurikeskus.ee

Nõukogu

Nõukogu ja üldkoosolek Eesti Arhitektuurikeskuse nõukogu planeerib organisatsiooni tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Arhitektuurikeskuse nõukokku kuuluvad organisatsiooni liikmete ja koostööpartnerite määratud esindajad ning nõukogu koosolekud toimuvad iga kolme kuu tagant.

 

Eesti Arhitektuurikeskuse üldkoosolek on organisatsiooni kõige kõrgem organ, mille koosolek toimub vähemalt kord aastas.

 

Nõukogu liikmed

Katrin Koov, üldkoosoleku esindaja (Eesti Arhitektide Liit);
Epp Lankots, üldkoosoleku esindaja (Eesti Kunstiakadeemia);
Peeter Pere, nõukogu esimees (Eesti Arhitektide Liidu juhatuse liige);
Andres Alver, nõukogu liige (Eesti Kunstiakadeemia esindaja; professor, Arhitektuuriteaduskond);
Tarmo Piirmets, nõukogu liige (Eesti Sisearhitektide Liit)
Heldur Meerits, nõukogu liige (investor ja ettevõtja).