07. juuni 2021

Koolitus: Ruumiliste muutuste juhtimine ja kommunikatsioon

Screenshot 2021-06-04 at 14.32.39

Nii mõnigi kogukonda edasi viiv arendusprojekt on komistanud inimeste ootamatu vastuseisu otsa. Ainult edasiviivast ideest, läbimõeldud arendusplaanist ja investeerimisvõimekusest ei piisa, et avalikus ruumis toimuv muutus avasüli vastu võetaks. Vaja on mõista ka kogukonna eelhäälestatust, erinevate huvigruppide eesmärke ning tunda protsesse, mis võivad kallutada inimeste meelsust projekti toetuse või vastuseisu suunal. Veelgi parem oleks aga osata neid protsesse juhtida, et tulemus oleks ühtviisi hea nii avalikus ruumis kui inimhinges.

Eesti Arhitektuurikeskus kutsub praktiliste koolituste sarja teisele sündmusele, mille fookuses on ruumilised muutused nii planeerimise kui ka ehituslubade protsessis ning mis jagab osalejatele meediaga suhtlemiseks vajalikke teadmisi.

Kahepäevasele koolitusele on oodatud omavalitsusjuhid, volikogude esimehed ning volikogu juhtivate komisjonide esimehed. Samuti planeerimise ja ehituse valdkonna eest vastutavad abivallavanemad ning kommunikatsioonispetsialistid.

PS. Kui koolitus võiks huvi pakkuda ka Teie kolleegidele, oleme tänulikud, kui saadate info neile edasi.

AEG JA KOHT

16.09 ja 23.09 kell 09.00–17.00 Emajõe Lodjakoda (Ujula 98, Tartu)

PROGRAMM

Neljapäev, 16.09.2021

09.00   Registreerimine, hommikukohvi
09.15    Tervitussõnad. Asukoha tutvustus ning majatuur.
09.45   Loeng. Lähtekohad. Millisest positsioonist kogukonna liige ruumilisi muutuseid vaatleb? Mida märkab ja millal märkab, mida peab oluliseks ja milles sooviks kaasa rääkida?
10.45    Praktiku tähelepanekud ja diskussioon
11.15      Kohvipaus
11.30     Grupitöö ja esitlus
12.30    Lõuna
13.30    Loeng. Meelsuse defineerimine. Kuidas defineeritakse meelsust? Millised tegurid tekitavad vaimustust ja millisel juhul ära tõukamist? Millised eelduse peavad olema täidetud positiivse meelestatuse saavutamiseks?
14.30    Praktiku tähelepanekud ja diskussioon
15.00    Kohvipaus
15.15     Grupitöö ja esitlus
16.15     Kokkuvõte
16.30   Võrgustumine

Neljapäev, 23.09.2021

08.45   Kogunemine Delta uue õppehoone ees (Narva mnt 18, Tartu)
09.00   Tervitussõnad. Majatuur.
10.00    Väljasõit koolituskohta (Emajõe Lodjakoda). Registreerimine ja hommikukohvi.
10.30    Loeng. Meelsuse mõjutamine ja suunamine. Milliste võtetega saab kujundada eelhäälestatust, kuidas suunata meelsuse arengut ning vältida ära tõukamist? Mida teha juhul, kui meelsus kaldub kiiresti ära tõukamise poole?
11.30     Praktiku tähelepanekud ja diskussioon
12.00    Grupitöö ja esitlus
12.30    Lõuna
13.30    Loeng. Objektide mütologiseerimine. Objekti väärtus sõltub suuresti sellele loodud müüdist. Millist kasu on võimalik müüdist saada? Kuidas müüti luuakse ja hoitakse?
14.30    Praktiku tähelepanekud ja diskussioon
15.00    Kohvipaus
15.15     Grupitöö ja esitlus
16.15     Kokkuvõte
16.30   Võrgustumine

KOOLITAJAD

Lektor:

Rain Veetõusme, Meediakontaktide OÜ juhatuse liige ja kommunikatsiooni ekspert

Praktikud:

Tõnis Arjus, Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja-linnaarhitekt

Endrik Mänd, arhitektuuribüroo Puusepp & Mänd juhatuse liige ning PEA arhitektibüroo omanik ja juhatuse liige

 

KOOLITAJATEST

Rain Veetõusme on enamuse oma töö- ja hariduselust tegutsenud kommunikatsioonivaldkonnas. 1994. aastal hakkas ta kaastööd tegema ETAle, hiljem Nõmme Sõnumitele ja Õhtulehele. 2001. aastal vahetas ta Õhtulehe toimetaja töö Majandusministeeriumi avalike suhete talituse juhataja ametikoha vastu. Sealt edasi on ta töötanud suhtekorraldajana Tervise Arengu Instituudis, suhtekorraldusfirmades Ots ja Partnerid ning InNomine, hiljem sisekommunikatsiooni spetsialistina Eesti Postis. 2007. aastal asutas Rain Veetõusme oma kommunikatsiooniteenuste ettevõtte Meediakontaktide OÜ, mis pakub suhtekorralduse tugiteenuseid kaubamärgi Ajakirjanikud.ee all. 1999. aastal kandideeris Rain Res Publica liikmena kohalike omavalitsuste valimistel ja oli sellest ajast kolme halduskogu ning kahe linnavolikogu koosseisu liige. Täna töötab Rain Veetõusme õppejõuna Tallinna Majanduskoolis ning külalisõppejõuna Tallinna Ülikoolis ja EBSis. Rain on lõpetanud Tallinna Ülikooli reklaami ja meedia erialal ning pürgib viimastel aastatel samas koolis doktorikraadi poole olles võtnud oma kommunikatsioonivaldkonna uurimisteemaks uued online-ajakirjanduse reklaamivormid nagu sisuturundus, bränditud ajakirjandus ja olemuslikud reklaamid.

Tõnis Arjus on viimased üheksa aastat töötanud Tartu linnaarhitekti kohal. Selle aja jooksul on linnaarhitekti roll mitmed korrad muutunud ning läbi selle on Tõnise kogemus avalikus sektoris väga laiapõhjaline. Oma peamiseks eesmärgiks peab ta läbi laiapõhjalise koostöö igapäevase elukeskkonna parendamist, käsitledes nii arhitektuurset kvaliteeti, avalikku ruumi, liikuvust kui ka linnahaljastust.

Endrik Mänd on arhitektuuribüroo Puusepp & Mänd juhatuse liige (planeeringute koostamine ja arhitektuurne projekteerimine) ning PEA arhitektibüroo omanik ja juhatuse liige (arhitektuuri ja linnaruumi konsultatsioonid). Alates 1998. a töötas Tallinna linnavalitsuses Linnaplaneerimise ameti arhitekti ja linnaplaneerijana erinevatel ametikohtadel. Viimased 12 aastat on ta olnud Tallinna pea-arhitekt. Endrik on Eesti planeerijate ühingu asutajaliige ja Eesti Arhitektide Liidu liige ja on volitatud arhitekt – ekspert, tase 8 kutse.

OSALUSTASU JA REGISTEERIMINE 

Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 13. septembril.

Kahepäevase koolituse osalustasu koos toitlustusega on 300 €. Kui ühest asutusest on osalejaid rohkem kui üks, siis alates teisest osalejast maksab kahepäevane koolitus 240 € osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Osalemise kindlustab tasutud arve, mis saadetakse peale registreerimist e-posti aadressile. Koolitus korraldatakse vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud sündmuste läbiviimise nõuetele. Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.

LISAINFO

Liis Lehesalu
Eesti Arhitektuurikeskuse koolituste projektijuht
liis@arhitektuurikeskus.ee
+372 5691 3144