22. dets. 2023

Lugemissoovitus: “Kas ringmajandus ehituses on ulme või lähiaja tegelikkus?”

Aseri tellisetehase praaktelliste mägi. Foto: Mariann Drell

Margit Rüütelmann käsitles Sirbis Ringmajandusettevõtete Liidu, Taltechi ja Maaülikooli ühisuuringut lammutusjääkide taaskasutusest:

“Majadesse tuleb suhtuda nagu Lego komplektidesse. Üks ja sama klots sobib vana maja parandamiseks või uue ehitamiseks.

Teadus- ja arendusprogrammi „LIFE“ integreeritud projekti „BuildEST“ raames uuris Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koos Tallinna tehnikaülikooli ja maaülikooliga, mil määral suudetakse praegu renoveeritavatest ja lammutatavatest hoonetest saadud materjali uuesti kasutada.1 Et mõista, milliseid ehitusjäätmeid meil on ning millised on nende käitlemise võimalused, kaardistati kahekümnes lammutamisele ja kahekümnes renoveerimisele määratud hoones ehitusmaterjalid ja -elemendid ning hinnati nende ringlusse võtmise võimalusi.”

Täispikka lugu Sirbis saab lugeda siin.