Vana-Kalamaja 44

Arhitekt

KAMP Architects

Kutsutud võistlus

2013, 1. koht

Asukoht

Vana-Kalamaja 44, Tallinn

Pindala

1200m2

Ehitusjärk

Valmis

Klient

Eraisik

Fotod

KAMP Arhitektid

Tüpoloogia

Elamu projektid

Sildid

Korter, Elamu

Hoonemahtude ehitusjoon on krundi tänavaäärsel piiril, nii nagu see on Kalamaja hoonetele iseloomulik. Alale on projekteeritud ühepereelamu ja korterelamu. Hoonete vormikeel vihjab asukoha ajaloolisele taustale, kuid lahenduses on jäädud siiski kaasaegseks. Eramu edelapoolne nurk on nii-öelda ära lõigatud, tänu millele tekib planeeritavate hoonemahtude vahel kuja. Tänu sellele oli hooned võimalik ehitada ilma tulemüürita. Elamutes on kolm maapealset ja üks ühendav maa-alune korrus, kus asuvad tehnilised ruumid ja parkla. Soklikorrusel paiknev garaažipealne moodustab esimese korruse korteritele ja eraldiseisvale eramule terrassi, mis on privaatsuse tagamiseks teineteisest betoonpiirdega eraldatud. Osa korterelamu terrassist on kaetud madalhaljastusega.  Nii korterelamu kui ka eramu fassaadil kasutatakse kalasabamustris fassaadilaudist.