Lasnamäe Kanal

Asukoht

Laagna tee, Tallinn

Ehitusjärk

Valminud 1995

Fotod

Kert Saarma

Tüpoloogia

Maastiku- ja linnaplaneerimine

Sildid

Lasnamäe

Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa ja seal elab rohkem kui 115 000 inimest, hoolimata isegi asjaolust, et Nõukogude perioodil alustatud magalarajoon jäi lõpuni välja ehitamata. Lasnamägi on keeruline linnaosa nii sotsiaalses kui ka linnaehituslikus mõttes. Linnaosa planeerinud arhitektide nägemuses oli keskne koht dünaamilisel ühendusteel, mis pidi moodustama Lasnamäe transpordi ja liikumisteeede selgroo. Tee kujutab endast 50 meetri laiust paekivisse süvendatud kanalit, mida mööda jookseb kuuerealine maantee. Kahe sõidusuuna vahele jääb roheala, kus esialgsete plaanide järgi pidi asuma piirkonda kesklinnaga ühendav kiirtrammiühendus.
2016. aastal ellu viidud projekti käigus leidis roheala kasutust alternatiivse kunstiprojekti ja installatsiooni toimumiskohana. Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna tudengite eestvedamisel külvati mahajäetud rohealale ja kasutuseta seisvatele kiirtrammitee peatuste treppidele otra. Projekti inspireerisid Põhja-Eestile omased loopealsetele rajatud põllud. Installatsioon pälvis tähelepanu linnalikus keskkonnas domineeriva asfaldikultuse kritiseerimisega.