Rahvusraamatukogu

Arhitekt

Raine Karp

Asukoht

Tõnismägi 2, Tallinn

Pindala

43 451m2

Ehitusjärk

Valminud 1992

Fotod

Ott Alver

Tüpoloogia

Ajalooline, Avalikud projektid

Sildid

Avalik, Tallinn, Haridus, Raamatukogu, Uus linna piirkond

Raine Karp on tõenäoliselt üks originaalsema käekirjaga Eesti arhitekte. Nõukogude perioodil telliti temalt mitu riiklikult tähtsat projekti, mis võimaldasid tal ellu viia ainult talle omases stiilis töid. Selle positsiooniga kaasnes esialgu ka palju kriitikat. Tänaseks on tema looming aga ümber hinnatud ning seda peetakse oluliseks terve Eesti arhitektuuriloos.

Rahvusraamatukogu hoone Tõnismäel on suurim raamatukogu Eestis. Sellel on kolm maa-alust ja viis maapealset korrust, kokku on siin ruumi kuni 5 000 000 teavikule. Vormiliselt püüdleb hoone monumentaalsuse ja tseremoniaalsuse poole ning seda toetab eriti fuajee pühalik siseruum. Nii hoone sise- kui ka välisviimistlusel on kasutatud Eesti rahvuskivina tuntud paekivi ning sakraalarhitektuurist laenatud võttena on hoonele lisatud mitmeid vitraaže. Fuajee tumedas laes on nähtud parafraasi Juhan Liivi tuntud luuleridadele. Sarnaselt Linnahalliga on hoone välisarhitektuuri oluliseks elemendiks erinevad trepistikud, mis muudavad selle osaks piirkonna linnamustrist.

Rahvusraamatukogu ehitati poliitiliselt ja majanduslikult pöördelistel aegadel, mistõttu on arhitekti algne projekt tegelikult lõpetamata. Praegu läbib hoone kapitaalset uuenduskuuri, mille lõpp on ette nähtud 2025. aastaks.