Põhja-Eesti Regionaalhaigla Juurdeehitus

Arhitektid

Indrek Allmann
Architectural Design Office PLUSS
Indrek Suigusaar
Ilmar Heinsoo
Vivian Oruvee

Asukoht

J. Sütiste Tee 19, Tallinn

Pindala

94 000m2

Ehitusjärk

Osaliselt valminud

Klient

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Fotod

Architectural Design Office PLUSS

Tüpoloogia

Avalikud projektid

Sildid

Tervishoid, Avalik, Tallinn

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on üks Baltikumi moodsamaid haiglaid, olles tehnoloogiliselt 100% digitaalne ja kaasaegne, logistiliselt innovaatiline, kõrge efektiivsuse potentsiaaliga ning omades kõige kõrgemat turvalisuse taset nii personali kui ka patsientide vaatepunktist. PERH on innovaatiline diagnostika ja aktiivse ravi keskus, kus teostatakse kõiki meditsiiniliselt enim tehnoloogiast sõltuvaid raviprotseduure. Juurdeehituse esimese etapi valmimisega paranes märgatavalt kõrgtehnoloogilise ravi kättesaadavus enam kui 800 000 inimesele, kes jäävad haigla teeninduspiirkonda Põhja-, Lääne-, Kesk- ja Kirde-Eestis. 

Kui mitmete hoonete puhul on arhitekti käed projekti loomisel küllaltki vabad ja lubatud on pea eskiislik ettepanek, siis PERH-i puhul tuli arvestada väga rangete nõudmistega. Arhitekti ülesanne oli väga keeruline, kuna haiglal on palju omavahel seotud ja teineteisest sõltuvaid üksusi, mis kõik toimivad oma vajaduste kohaselt. Seetõttu ei võinud hoone arhitektoonika kujuneda arhitekti inspiratsiooni ajel, vaid seda dikteeris sisemine funktsionaalsus, inimkeha mitmekülgsus, osakondade jaotus ja neid ühendavad sidemed. Juurdeehituse üldilme on oma tumedate toonidega rahulik ja esinduslik, olles seega ravikompleksi südameks ja reguleerides teiste osakondade vahel liikumist.PERH-i laienduse esimese etapi ehk X-korpuse kogupindala on 29 807 m2. Hiljem lisandusid ka teised juurdeehitised, millest B korpuse pind on u 33 000m2, C ja D korpuste pind on u 28 000 m2 ning väikseima A korpuse pind on 3000 m2.