Rakvere Vallimäe Trepp

Arhitektid

Siiri Vallner
Heidi Urb
Kavakava Architects

Astmete formaat

Taavi Vallner

Asukoht

Vallimägi, Rakvere

Ehitusjärk

Valminud 2005

Klient

Rakvere Linnavalitsus

Fotod

Heidi Urb, Martin Siplane

Tüpoloogia

Ajalooline, Avalikud projektid

Sildid

Avalik, Rakvere, Renoveeritud

Arhitektuurse lahenduse eesmärgiks oli olla ühtaegu lihtne ja efektiivne ning avada tee linna kohal kõrguva ajaloolise lossi juurde. Ühtlasi sobitub trepp piirkonna meeleoluga. Vorm rõhutab trepi omapärast asukohta elamute tagaaedade vahel.

Trepi alumine ots on väga kitsas ning astmed on loodud justkui pöialpoistele, esimese astme kõrguseks on kõigest 3 mm. Iga järgnev aste on murdosa võrra kõrgem, laiem ja sügavam. Ülesse jõudes on astmed juba hiiglaslikud – viimane aste on 0,8m kõrge ja 1,6m sügav. Ülesse ronimine on meeldejääv füüsiline kogemus.

Astete mõõtmete määramiseks loodi eraldi arvutiprogramm. Astmed järgivad matemaatilist valemit, mille joon on võrdne nõlvaku ristlõikega. Selline lahendus näitab, et ka kõige lihtsamate eesmärkide täitmiseks võib rakendada originaalseid lähenemisviise.