Tallinna Inglise Kolledži Võimlahoone

Arhitektid

Margus Maiste
Lembit-Kaur Stöör
KOKO Architects

Asukoht

Estonia Pst. 10, Tallinn

Pindala

4000m2

Ehitusjärk

Valminud 2007

Klient

Tallinna Inglise Kolledž

Tüpoloogia

Teenindus

Sildid

Sport, Tallinn

Alates 19. sajandist on Tallinna vanalinna ümber asuv kesklinn kiirelt arenenud. Kuigi ajalugu on korduvalt põhjustanud mitmeid katkestusi, siis sellele vaatamata on vanalinna bastionivööndis, eelkõige just Pärnu maantee ja Estonia puiestee vahelisel alal kujunenud välja ühtse joonega linnaruum. Siit leiab teatreid, raamatukogu ja koolihooned, mis on kõik ehitatud 20. sajandi alguses. Nende sekka kuulub ka tänane Inglise Kolledž, mis ootas aastaid oma spordihoonet.

Uus, KOKO arhitektide projekteeritud spordihoone vastab kõigile Inglise Kolledži vajadustele ning arvestab ka juba välja kujunenud linnakooslusega. Arhitektide eesmärgiks oli ühtaegu kaasaegse hoone sobitamine vanemate majade vahele, koolihoovile võimalikult laia funktsionaalsuse tagamine ning kaasaegse ja positiivse õpikeskkonna loomine.

Ühe tähtsama Tallinna tänava, Pärnu mnt. ääres asub ainult osa uuest hoonest, mis on väljakutsuvalt silmatorkav. See hooneosa toetub puuvõrale sarnanevatele sammastele, mis loob tänavapoolse sissepääsuala ning korraldavad aktiivselt ümber tänavaruumi.Koolihoov on ühendatud kõnnitee ja bussipeatusega. 

Spordihoone on ehitatud vanast hoonest eraldi ning ühendus kahe hoone vahel on tagatud keldrikorruse kaudu, kus asub ka ujula. Keldri  kohal on parkimiskorrus ning selle kohal omakorda võimlasaalid. Ruumiprogrammi kuuluvad ka kontoriruumid, mis asuvad konsoolidega hooneosas. Sisearhitektuurne lahenduses on sobib lastele ja noorukitele, sest kujunduses on rõhutud lõbule ja mängulisusele. Vaatamata väikesele krundile on kompleksi mahutatud ka amfiteatri laadne väliala, kus võib korraldada koolitunde või erinevaid pidulikke sündmusi. Amfiteatri auk võimaldab ka loomulikul valgusel ujulasse pääseda.

Projekti valmimisel olid mitmed pärandikaitsega tegelevad ametnikud ja konservatiivsed linnakodanikud spordihoone suhtes skeptilised. Nüüdseks on hoone kujunenud orgaaniliseks osaks väärikast keskkonnast ning see rikastab linna värvika ja mängulise olemusega.