Eesti Maaülikooli Juurdeehitus

Arhitekt

KAMP Architects

Asukoht

Kreutzwaldi 5, Tartu

Pindala

22000m2

Ehitusjärk

Valminud 2013

Klient

Eesti Maaülikool

Fotod

Marje Eelmaa

Tüpoloogia

Avalikud projektid

Sildid

Võistlus, Haridus, Avalik, Tartu, Ülikool

Arhitekt Valve Pormeistri kavandatud Eesti Maaülikooli nn Metsamaja (1984) on omandanud aja jooksul märgilise tähenduse ning muutunud harjupäraseks. Autori kavandatud loenguklasside korpus, mis varjaks suure osa hoonest, mõjuks vana maja kõrval liiga domineerivalt. Sellest lähtuvalt on suuremahuline auditooriumide korpus osaliselt süvistatud maapinda, jättes avatuks vaate õppekorpusele ja visuaalselt avara pargimaastiku säilitades. Suuremad loengusaalid tõusevad maapinnast kõrgemale, tekitades nii  mulje pargipaviljonidest. Auditooriumid on paigutatud ringikujuliselt ümber haljastatud ja valgustatud siseõue. Uus korpus mõjub nii maastiku kui arhitektuuri objektina. Kogu hoone katust katab käidav murupind.

Laboratooriumite korpus lõpetab olemasoleva õppekorpuse mahu ja tekitab loogilise jätkuna kaks sisehoovi. Samuti jätkab uus laboratooriumite korpus valvepormeisterlikku olemust nii fassaadi materjalivalikus kui ka akende paigutuses.