29. apr. 2019

“PuitAIT vol 3 – MAJAMASINAD” projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond summas 48 999,30 eurot.

Foto: Kadri Laar

“PuitAIT vol 3 – MAJAMASINAD” projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond summas 48 999,30 eurot.
Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastus toimub EAS-i ideekonkursi “Ekspordi, tootearenduse ja digitaaliseerimise suurprojekti” raames.

Projekt annab võimaluse arendada koostööd Eesti majatootjate, arhitektuuribüroode ja IT-sektori vahel, et luua uued paindlikud ja kohandatavad majatüübid Skandinaavia, Euroopa Liidu ja muudele välisturgudele.

Projekti eesmärgiks on välja töötada ja testida uut ärimudelit läbi müügi- ja tarneahela digitaliseerimise, kus majatootjate, arhitektide ja IT-sektori koostöös oleks võimalik tarneahela turundust, müüki ja projekteerimist suures osas digitaliseerida ning ühendada otse tehase automatiseeritud tootmisprotsessidega.

Eesmärgiks on saavutada ressursside kokkuhoid, pakkuda kõigile osapooltele riske maandavat protsessi ning suuremat lisandväärtust ja konkurentsieelist nii praegustel kui uutel välisturgudel.

Projekti oodatavad tulemused:
– Projekti jooksul luuakse ja katsetatakse läbi uute turundustehnoloogiate prototüübid. Prototüübid jäävad kõikidele projektist kasusaajatele vabalt kasutatavaks ning avatuks edasiarendustele.
– Loodud majatüüpide digitaalsed mudelid on samuti kasusaajatele kasutatavad katsetuste läbiviimiseks.
– Eesti arhitektide teenuste eksport suureneb.

Projekt kestab 1.04.2019 kuni 1.03.2021.