Open House Tallinn

Foto: Lisett Kruusimäe

Open House on lihtsa kuid jõulise konseptsiooniga sündmus, mille raames tutvustatakse arhitektuuri laiemale avalikkusele. Open House sai alguse Londonis 1992. aastal ning täna korraldatakse Open House sündmust enam kui 40 linnas üle maailma. Lähimad linnad, kes on Open House Worldwide organisatsiooniga liitunud ja seda sündmust oma linnas korraldavad, on Helsingi ja Vilnius.

Open House Tallinn raames avame ajaloolisi ja kaasaegseid arhitektuurselt olulisi hooneid avalikkusele. Open House Tallinn programmi koostab kuraator/id.

Ühe nädalavahetuse vältav üritus avab ligi 40-ne avaliku hoone, eramaja, ehitusjärgus oleva objekti või põnevama kontori- ja tootmishoone uksed avalikkusele. Open House Tallinn programmi olulisim osa on selle raames läbi viidavad ekskursioonid, mille sisu loovad majaga lähedalt seotud isikud (arhitektid, ajaloolased, elanikud, haldajad vt). Ekskursioonide läbiviijateks on peamiselt vabatahtlikud, kes õpivad tänu sellele oma linna arhitektuuri paremini tundma.

Kõik tuurid ja ekskursioonid on avalikkusele tasuta ning peamiseks sihtrühmaks on kohalik elanikkond, kes huvitub linna arengust, arhitektuurist, kultuurisündmustest ning arengutest oma kodulinna keskkonnas.

Open House Tallinn 2021 toimus 10.-11. juulil kui huvitavast ekskursiooniprogrammist võttis osa pea 5000 inimest. Järgmine Open House Tallinn toimub 2022. aastal.

Sündmusega saab kursis hoida Open House Tallinn Facebookis, Instagramis ja kodulehel.