03. dets. 2020

Viiruspuhangu põhjustatud kriis räsib ka arhitektuurisektorit

Foto: Kert Saarma

Eesti Arhitektuurikeskuse tehtud veebiküsitluses selgus, et enam kui pooled arhitektuuri- ja sisearhitektuuribüroodest kogevad kriisist tingitult tellimuste vähenemist.

Arhitektuuri- ja sisearhitektuuribüroodest vastas küsimustikule kokku 107 ettevõtet. Tulemused näitavad, et arhitektuuribürood tunnetavad negatiivset mõju hetkel vähem kui sisearhitektuuribürood. Ühe põhjusena näeme viitega kriisi jõudmist sektorisse.

Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul Järg tõi välja, et arhitektuuri- ja sisearhitektuuri tellimuste vähenemine on ebakindlas keskkonnas ette aimatav, aga selle ulatus on muret tekitav. “Projekteerimine on kogu pika ehitussektori väärtusahela alguses ja näitab teeb tulevikutrendideks ka ehitus-, kinnisvara- ja inseneeriasektoris laiemalt,” selgitas Järg.

Arhitektuuribüroodest üle poole (52%) tunnetavad kriisi mõju Eesti siseste erasektori tellimuste puhul. Seda kinnitab ka asjaolu, et kolmandik (33%) arhitektidest on täheldanud riigisiseste projektide kaotamist ja uute tellimuste vähenemist. Stabiilsem on olukord avaliku sektori tellimuste osas, kus 18% vastanutest on näinud kriisist tulenevalt tellimuste vähenemist.

Küsimustikule vastanud sisearhitektuuribüroodest 60% vastas, et on COVID-19 viirusest põhjustatud kriisi tõttu kaotanud projekte Eestis. Lisaks leidis 42% vastajatest, et uued tellimused on vähenenud. Sektorite lõikes on suurima löögi all erasektori tellimused, mida tundis 76% vastajatest. Avaliku sektori tellimuste osas tunnetab negatiivset mõju 48% vastanud sisearhitektuuribüroodest.

Arhitektuuri ekspordile on kriis samuti jätnud jälje – keskmiselt pooled arhitektuuri ja sisearhitektuuri ettevõtted tunnevad kriisi negatiivset mõju eksporti puudutavates töölõikudes.

Koondamise teed on läinud 9% vastanud arhitektuuribüroodest ja ajutisele puhkusele on töötajaid saatnud 18% vastanutest, mis muuhulgas kinnitab töömahu vähenemist ja ka uute projektide arvu vähenemist. Sisearhitektuuribüroode hulgas on need numbrid vastavalt 12% (koondanud) ja 27% (ajutine puhkus).