29. nov. 2022

Eesti Arhitektuurikeskuse nõukogu kuulutab välja konkursi juhataja leidmiseks

EAK-2

Kas soovid: muuta kaasaegne arhitektuur Eesti identiteedi osaks;

panustada hea elukeskkonna kujunemisse läbi arhitektuurivaldkonna arendustegevuste;

vedada arhitektuurialast diskussiooni siin- ja sealpool piiri;

parandada otsustajate ja laiemalt ühiskonna ruumiteadlikkust;

avada Eesti arhitektuurile vääriline koht maailmas?

 

Siis on sul ainulaadne võimalus saada arhitektuurivaldkonna arendustegevuste eestvedajaks Eestis, asudes juhtima Eesti Arhitektuurikeskust.

 

Arhitektuurikeskus kujundab Eesti arhitektuuri rahvusvahelist nägu korraldades Tallinna Arhitektuuribiennaali (TAB) ning Eesti ekspositsiooni Veneetsia arhitektuuribiennaalil, lisaks veel Open House Tallinnat, arhitektuuriekskursioone, Linnafoorumeid, näitusi Eestis ja väljaspool. Viime läbi arhitektuurivaldkonna koolitusi ning anname välja trükiseid. Arhitektuurikeskuse koostööpartneriteks on sõsarorganisatsioonid maailmas, erinevad ministeeriumid, omavalitsused ning eraettevõtted, kes tegelevad avaliku ruumi mõtestamise ja ruumiliste muutuste juhtimisega.

Eesti Arhitektuurikeskus on 2008. aastal loodud mittetulundusühing, mis keskendub oma tegevustes Eesti tänapäevasele arhitektuurile ja selle tulevikule. Arhitektuurikeskuse missiooniks on kaasaegse Eesti arhitektuuri ja linnaehituse edendamine ning arendamine, arhitektuurialase teadlikkuse tõstmine, arhitektuuriinfo kogumine, vahetamine, vahendamine ja levitamine Eestis ja välismaal. Keskuse eesmärk on integreerida teadmine ja kompetents arhitektuurist ühiskonna teiste valdkondadega, aidates kaasa arhitektuuriga seotud valdkondade arengule ning uuendustele.

Arhitektuurikeskuse juhataja/juhatuse esimehe tööülesanneteks on organisatsiooni igapäevase töö juhtimine, meeskonna moodustamine ja eestvedamine, sisutegevuste kvaliteedi tagamine, strateegiline arendamine ja visiooni kujundamine, koostöövõrgustike laiendamine, esindamine siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, jätkusuutlikkuse tagamine läbi finantsplaneerimise ja juhtimise, tegevuste rahastamiseks vajalike projektide kirjutamise korraldamine.

Kandideerimise tähtaeg on 10. jaanuar 2023, täpsema kirjelduse leiab siit: https://www.cv.ee/et/vacancy/921972/eesti-arhitektuurikeskus-mtu/juhataja