RAK

 

Ringse Arhitektruuri Kiirendi ehk RAK on 2-aastane, neljast semestrist koosnev arhitektuuribüroodele suunatud koolitusprogramm, mille eesmärk on vahendada kaasaegseid kestliku arhitektuuri- ja ehitusalaseid teadmisi.  

Projekti laiem eesmärk on tõsta arhitektide konkurentsivõimet ringse ja keskkonnasäästliku projekteerimise valdkonnas, suurendada konkurentsivõimet välisturgudel ning edendada jätkusuutliku ruumiloome diskussiooni ja teadmussiiret arhitektuurivaldkonna praktikute ja akadeemia vahel.  

Kellele

RAK täiendkoolitusprogramm on suunatud eelkõige praktiseerivatele arhitektidele. Lisaks hõlmab kiirendi ka olulisi teemablokke nii ruumiloome ja planeerimisega tegelevate avaliku sektori esindajatele, arendajatele ja ka seminare, mis on suunatud laiemale avalikkusele. 

Miks

RAK programm on ehitatud üles arhitektuurivaldkonnas aktuaalsetele keskkonnasäästlikele suunistele, mis kajastuvad Eesti ja EU arengukavades ja strateegiates naguEesti 2035, Ehituse teekaart 2040, Ehituse pikk vaade,Ringmajanduse valge raamat ja Rohepöörde tegevusplaan 2023-2035; aga ka Euroopa Uus  Bauhaus, Riigi jäätmekava 2022-2028, Eesti ringmajanduse tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring, LifeIP  BuildEST, Nordic Harmonisation of Life Cycle Assessment ja FCRBE – Facilitating the circulation of reclaimed building elements in  Northwestern Europe. 

Millest programm koosneb

Kahe aasta jooksul läbitakse 4 semestrit, mille raames toimub kokku 8 seminaripäeva, 4 töötuba/koolitust, 2 avalikku seminari, 4 õppereisi ning kokkuvõtlik häkaton. 

– Õppereisid toimuvad Oslosse, Brüsselisse, Kopenhaagenisse ja Zürichisse, kus külastatakse ringsete ja kestllike ehitusmaterjalide ning uuenduslikke tehnoloogiaid rakendavaid projekteerimis- ja ehitusvaldkonna ettevõtteid ning nende objekte, aga ka avaliku sektori asutusi ja ülikoole.
Esimese poolaasta õppereisidel tutvustavad oma ettevõtete tegemisi ja projekte näiteks: Snøhetta, MAD Architecten, Oslotore, FutureBuilt, Rotor DC ja BC Architects & Materials. 

– Töötubade käigus õpitakse hindama ja vähendama hoone süsinikjälajälge (koolitaja Kadri-Ann Kertsmik, Taltech), lisaks toimuvad materjalipõhised koolitused, kus hands-on meetodil tutvustatakse regeneratiivseid ja uuenduslikke ehitusmaterjale ja -tehnoloogiaid. 

– Seminarides tutvustatakse pilootprojekte nii kodu- kui välismaalt ning seadusandluse arengut ning kestliku ehituse ja projekteerimise uuemaid suundumusi. Koolitajaks on oma valdkonna spetsialistid nii Eestist kui välismaalt.
Esimese poolaasta seminaride lektorite seas on: Simo Ilomets (Taltech), Eik Hermann (EKA), Yoko Alender (arhitekt, poliitik ja kirjastaja), Indrek Allmann (PLUSS arhitektid), Gabrielė Ubarevičiūtė (After Party), Marija Katrīna Dambe (Nomad Architects), Helena Rummo ja Elina Liiva (EKA), Jüri Rass ja Hannamary Seli (Kliimaministeerium), Katharina Blümke  & Elena Boerman (Karlsruhe Institute of Technology), Karin Bachmann (Kino Maastikuarhitektid), Mari Möldre, Margus Tammik (ruumiloomeresidentuur VARES) 

– Avalikel seminaridel käsitletavate teemade kaudu saame teavitada ka teisi huvitatud osapooli valdkonna väljakutsetest.
Esimene avalik seminar toimub oktoobris 2024, kus oma visioonidega esinevad: Juliane Greb (Büro Juliane Greb), Laurens Bekemans (BC Architects), Alvin Järving (Arhitekt Must) ja Brüsseli peaarhitekt Kristiaan Borret  

Lisainfo

Huvi korral ja põhjalikuma info saamiseks kirjutage: andrea.tamm@arhitektuurikeskus.ee

Koostajad

Ringse Arhitektuuri Kiirendi programmi koostasid Hannes Praks, Andrea Tamm ja Mariann Drell.

Koolitusprogrammi läbiviimist kaasrahastab Euroopa Liit perioodi 2021-2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondi rakenduskavade vahenditest. Toetuse suurus on €149 998,80.