Eesti Rahva Muuseum

Arhitektid

DGT Architects
Dan Dorell
Lina Ghotmeh
Tsuyoshi Tane

Location

Muuseumi tee 2, Tartu, Estonia

Pindala

34 376 m2

Ehitusjärk

Valminud 2016

Fotod

Raido Vint

Tüpoloogia

Avalikud projektid

Sildid

Muuseum, Tartu, Eesti

Diskussioon Eesti Rahva Muuseumi uue maja ümber vältas aastakümneid – seda hoidis üleval pidevalt kummitav ruumipuudus ning muuseumi kasutuses olevate hoidlate sobimatus museaalide säilitamiseks. 2003. aastal langetati otsus, et muuseumi uus hoone rajatakse Raadile, endise Nõukogude lennuväe baasi territooriumile, mis omakorda paiknes ajaloolises Raadi mõisasüdames. Samas mõisahäärberis asus Eesti Rahva Muuseum aastatel 1920–1940. 2006. aastal korraldati rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mille võitis Jaapani, Itaalia ja Liibanoni päritolu noorte arhitektide projekt. Muuseumihoone ehitusega jõuti lõpule kümme aastat hiljem.

Projekti keskne idee oli sümboolselt pikendada nõukogudeaegse lennuvälja kiirendusrada nii, et selle lõpetuseks kerkib maast pikk madal hoonetahukas. Hoone väliskülje hallikas toon sobitab hoone ümbritsevasse militaristlik-tehnitsistlikku keskkonda. Nõnda on ERMi hoone otsekui lepitaja eestlaste, Eesti keerulise ajaloo ning sellest lähtuva kontraste täis keskkonna vahel.