SEB Eesti Peakontor

Arhitekt

Arhitektuuribüroo Raivo Puusepp

Asukoht

Tornimäe 2, 15010 Tallinn

Pindala

18925 m2

Ehitusjärk

Valminud 1999

Fotos

Kert Saarma, Martin Siplane

Tüpoloogia

Avalikud projektid

Sildid

Kaasaegne arhitektuur, Uus linna piirkond, Kontor, Avalik, Tallinn

Algselt Ühispanga, nüüd SEB Eesti peakontorina toimiv hoone oli esimene taasiseseisvunud Eesti pilvelõhkuja. Hoonele alul osaks saanud vastakate arvamuste laviini on aja jooksul varjutanud tema märgiline positsioon niinimetatud Tallinna City kujunemises Tornimäe piirkonnas. Tornimäe oli pikka aega osaliselt tööstuslik piirkond, kus oli segamini hulgaliselt eritüübilist hoonestust: lihtsad puidust elumajad, juugendlikud kortermajad, punasest tellisest tööstushooned jpm. 21. sajandi algusest alates on piirkonnast aga kujunenud Tallinna pilvelõhkujate keskus ja ühtlasi ka linna äriline keskpunkt. Vaatamata kõrgematele ja uuematele lisandustele on SEB peahoone endiselt üks piirkonna olulisemaid hooneid. Korrapäratu vormiga hoone lõikub piirkonna kaootilisse arhitektuursesse keskkonda seda, sealset kirevust veelgi võimendades veelgi võimendades.

Hoone on kristallile sarnaneva orgaanilise vormiga ning seda kroonib puhtalt kompositsiooniliste kaalutletuste alusel valminud raam. Koos sinakat tooni klaasfassaadidega tekib üldmulje, mis on abstraktne, kuid ekspressiivne ning idealiseerib kui ka korraga parodeerib Bruno Tauti Die Stadtkrone ideed. Hoonel on 24 korrust ja selles paiknevad lisaks kontoriruumidele ka panga teenindussaal, mille aatrium ulatub läbi kolme korruse.