Steampunk

Arhitektid

Igor Pantic
Fologram
SoomeenHahm Design

Location

Ahtri 2, Tallinn

Projekti tiim

Soomeen Hahm, Igor Pantic, Gwyllim Jahn, Cam Newnham, Nick van den Berg, Hanjun Kim, Kiheung Kwon, Eri Sumitomo, Katerina Konstantinidou, Jakub Klaska

Engineering

Format Engineers

Ehitusjärk

Valminud 2019

Klient

Tallinn Arhitektuuribiennaal TAB 2019

Fotod

Tõnu Tunnel

Tüpoloogia

Installatsioonid

Steampunk on 2019. aasta Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB2019 installatsioonikonkursi „Kojad ja kodud“ võidutöö. Avatud kaheetapiline konkurss leidis laia rahvusvahelist vastukaja ning esimeses voorus osales kokku 137 võistlustööd.

Konkurssiga kutsuti osalejaid üles arendama loovat lahendust ajutisele avaliku ruumi installatsioonile ning seejuures innovaatilisel viisil ära kasutama Eesti puitmajatootjate tootmisvõimalusi ja -võimekust. Eesmärgiks oli edendada sünergiat noorte uuenduslikult mõtlevate disainerite ja puidutööstuse vahel. Konkursi lähteülesanne nägi ette, et osalejad peavad kujundama ja ehitama kaasaegse puidust „primitiivse onni“ – installatsiooni, mis uuriks terminite ’konstruktsioon’, ’tektoonika’ ja ’eluase’ fundamentaalseid ja ürgseid tähendusi.

Installatsioon Steampunk kujutab endast paviljoni, mis on valmistatud auru abil painutatud puitelementidest. Paviljoni kokkupanekul kasutati küll tavapäraseid töövahendeid, kuid neid täiendati liitreaalsuse tööriistadega. Lahendus uurib adaptiivse disaini ja tootmissüsteemide võimalusi, kus materjali konstruktiivses käitumises ja tootmistäpsuses on lubatud suur hälve. Sel viisil jääb see lahendus halli alasse universaalse automatiseerituse ja otstarbest tuleneva vahel. Installatsioon Steampunk uurib võimalust ümber mõtestada käsitööoskuste rakendamist ja traditsioone, tehes seda eesmärgiga aidata kaasa nende arengule.

Installatsioon ehitati Eesti Arhitektuurimuuseumi esisele künkale Tallinna kesklinnas, kuhu see jäi kuni järgmise biennaalini. 2022. aastal paigutati installatsioon uude paika Krulli kvartalis.