Tallinna Sünagoog

Arhitekt

KOKO Architects

Tunnustus

2009 EL Kaasaegse Arhitektuuri Preemia / Mies van der Rohe Award / Nomineeritud

2008 Wienerberger Brick Award / Nominatsioon parima rahvusvahelise tellisehitise kategoorias

2007 Eesti Kultuurkapital / Aasta Arhitektuuripreemia / Arhitektuur ja sisearhitektuur

Asukoht

Karu 16, Tallinn

Pindala

1500m2

Ehitusjärk

Valminud 2007

Klient

Eesti Juudi Keskus

Fotod

Kaido Haagen

Tüpoloogia

Auhinnatud projektid, Avalikud projektid

Sildid

Tallinn, Kadriorg, Religioon

Tallinna juudikogukonna ajalugu ulatub tagasi 19. sajandisse, kui Vene tsaariarmee juudi soost sõdurid saadeti teenima aega Eestimaa kubermangu keskusesse. Juutide kombekohase matmise eest seisnud selts Hevra Kadisha moodustati juba 1856. aastal, kogukonna keskuseks kujunenud sünagoog ehitati aga alles 1885. aastal. Maakri tänaval asunud hoone 1944. aasta märtsipommitamises, mistõttu oli Tallinn pikka aega üks vähestest Euroopa pealinnadest, kus polnud sünagoogi.

2007. aastal avatud uus sünagoog, mille projekteerisid KOKO arhitektid, asub jalutuskäigu kaugusel kesklinnast. Hoone arvestab kõigi oluliste religioossete traditsioonidega ja detailidega, ent paistab samal ajal silma kaasaegse arhitektuuriga. Hoone silindrikujulise katuse alla asuvad nii sakraalse kui ka ilmaliku funktsiooniga ruumid.

Jumalateenistusteks ette nähtud saal asub hoone teisel korrusel ning sinna viib lai trepistik, mistõttu on fuajeed võimalik kasutada ka kogunemispaigana ja ilmalike sündmuste tarbeks. Sisekujunduses on suurt tähelepanu pööratud ruumide asetusele ning materjalide kombineerimisele. Puit, betoon ja klaas on oskuslikult seotud judaismi sümboolikale omase dekoratiivse ornamendiga, mis seob visuaalselt ruumid üksteisega, kuid toimib ka funktsionaalse barjäärina.

Alates taasiseseisvumisest on Eestis ehitatud mitu sakraalehitist, millest KOKO arhitektide projekteeritud sünagoog on üks silmapaistvamaid oma arhitektuurse lahendusega ja kohaliku juutluse järjepidevuse, elujõulisuse ja uuendusmeelsuse märgina. Juudikogukonnad terves maailmas jälgisid huviga Tallinna sünagoogi valmimist ning hoone avamisel osalesid isegi toonane Iisraeli peaminister Shim’on Peres ja endine Iisraeli pearabi Yona Metzger.