29. märts 2022

Tallinna Arhitektuuribiennaali visioonivõistluse võidutöö kujundab ümber Lasnamäe

TAB 2022 visioonivõistluse ”CIRCULAR BLOCK: Reinventing the Mikrorayonvõitja on töö märgusõnaga DEC_LAANA. Võitjatöö pakub välja tänaste Lasnamäe hoonete etapiviisilise lammutuse 40- aastase perioodi vältel. Autori nägemuses oleneksid muutused Lasnamäel sinna projekti järgi rajatavast metsast ning selle kasvamistsüklist.

Teise koha Lasnamäe-teemalises visioonivõistluses võitis töö märgusõnaga SNSN2022 (super neighbour) ja kolmanda Bio-edible Tallinn 2030. Võistlusele laekus kokku 36 tööd üle maailma. Hetkel avalikustatakse vaid võidutööde märgusõnad – autorid ja täpsemad nägemused kuulutatakse välja TAB 2022 avanädalal septembris. TAB 2022 peateema on „Söödav; Ehk arhitektuurne ainevahetus” ning kuraatoriteks Areti Markopoulou (Hispaania) ja Lydia Kallipoliti (USA).

Tänavune visioonivõistlus uuris arhitektuuri võimekust muuta jäätmed energiaks läbi ringlustegevuste nii mikro- kui makroskaalal võttes fookusesse Tallinna suurima linnaosa – Lasnamäe. Osalejate peamiseks ülesandeks oli pakkuda välja lahendusi Lasnamäe rajoonile ning selle ehitistele, mis kujundaksid piirkonnast hästi ühendatud tervikliku elanike vajadusi arvestava süsteemi. Lasnamäe väljakutseteks, mida viimase paari kümnendi linnaplaneerimine pole oluliselt mõjutanud, on monotoonsus ja elamistüpoloogiate vähesus, vähene linnalikkus ning moraalne vananemine nii väli- kui siseruumide mõttes.

Žüriisse kuulunud Tallinna strateegilise planeerimise teenistus ja ruumiloome kompetentsikeskuse juhi Kaidi Põldoja sõnul oli võistlustöö DEC_LAANA on lähenemiselt korraga nii keskkonnasäästlik ja -hoidlik kui jõuline oma ruumiotsustes,  pakkudes 30 aastat staatiliselt ühetaolisena püsinud Lasnamäele välja uue dünaamilise elutsükli. „Töö autorid leiavad, et Lasnamäe destigmatiseerimiseks ei piisa olemasoleva ehituspärandi renoveerimisest, sest see jääb olemuslikult moraalselt vananenuks. Järk-järguline lammutamise ja uuesti ülesehitamise strateegia võimaldab tuua Lasnamäele uue madaltiheda tüpoloogia, mis loob kohaväärtust,  mitmekesistab linnas elamise viise, suunab mõtlema ehitusjäätmetest kui materjalist ning võimaldab tegeleda teemadega nagu toidujulgeolek ja kliimamõjude leevendamine dünaamilisel ja paindlikul viisil,“ lisas Põldoja.

DEC_LAANA autorid kutsutakse oma projekti esitlema TAB 2022 sümpoosionile. Lasnamäe tulevikku visioneerivate töödega on võimalik tutvuda TAB 2022 raames avataval näitusel. Žürii märkis täiendavalt ära veel 7 tööd märksõnadega VR751A60, Generative Productive Module, 13553313, UNFNSHD01, Life_with_circular, 621919 ja Nextdoor.

Rahvusvahelisse žüriisse kuulusid Winy Maas (MVRDV, Holland), Kaidi Põldoja (Tallinna strateegilise planeerimise teenistus ja ruumiloome kompetentsikeskuse juht), Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue EMBT, Hispaania), Toomas Tammis (ArhitektuuriAgentuur ja Allianss Arhitektid OÜ), Veronia Valk-Siska (Kultuuriministeerium).

Tallinna Arhitektuuribiennaali rahvusvaheline visioonivõistlus on olnud alates esimesest Tallinna Arhitektuuribiennaalist üks olulisemaid põhiprogrammi osi. Visioonivõistluste lähteülesanded sünnivad koostöös Tallinna linnaga ning keskenduvad kindlale Tallinna piirkonnale või probleemile. 2015. aastal toimunud biennaali visioonivõistlus keskendus Viru väljaku lahendustele, 2013. aasta arhitektuuribiennaal kutsus arhitekte mõtlema sellele, milline võiks olla Väike-Õismäe piirkonna tulevik, 2017. aasta visioonivõistlus keskendus Tallinna Paljassaare poolsaare uue linnakeskkonna potentsiaalidele ning 2019 aastal otsiti tulevikuvaadet Kopli idaosa terviklikule elukeskkonnale.