Eksport

Arhitektuurikeskuse eksporditegevuste eesmärgiks on Eesti arhitektuuri tutvustamine välismaal, kaasaegse arhitektuuri välisturundus ja kommunikatsioon ning ekspordivõimaluste kaardistamine ja arendamine läbi erinevate rahvusvaheliste turundus- ja koostööprojektide ning koolitusprogrammide, kus peamiseks sihtrühmaks on Eestis tegutsevad arhitektuuribürood.

Alates EAK loomisest 2008. aastast on läbi viidud erinevaid õppevisiite, kontaktkohtumisi ning osaletud messidel ning erialastel konverentsidel ning turundusüritustel. Samuti oleme Eesti arhitektuuribüroodele pakkunud tugiteenuseid mentorluse ja ärikoolituste valdkonnas ning tegelenud Eesti arhitektuuri tutvustava platvormi estonianarchitecture.com arenduse ja täiendamisega.

EAK koostööpartnerite võrgustik on lai ja koosneb peamiselt arhitektuuri- ning kultuurikeskustest üle kogu maailma. Samuti on meil head suhted asutustega, kes tegelevad avaliku ruumi mõtestamise ja loomisega nagu linnavalitsused, ministeeriumid, omavalitsused ning eraettevõtted nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.