“Plats! Väärikas kahanemine” – Veneetsia arhitektuuribiennaal 2021

Rakvere keskväljak, foto Tõnu Tunnel

17. rahvusvahelisel arhitektuuribiennaalil La Biennale di Venezia (mai – november 2021) esindas Eesti Arhitektuurikeskus Eestit näitusega “Plats! Väärikas kahanemine”.  Biennaali kureeris arhitekt Hashim Sarkis peateemaga “How Will We Live Together”.

Näitus „Plats! Väärikas kahanemine“ („Square! Positively shrinking“) keskendus kahaneva elanikkonnaga väikelinnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele.

Näituse kuraatorid olid Jiří Tintěra, Garri Raagmaa, Kalle Vellevoog, Martin Pedanik ja Paulina Pähn.

Näituse kuraatorite sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. „Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kodukohatunnetuse ja -identiteedi tugevdamisele. Kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid palju ära teha,“ selgitasid nad.

Linnade kahanemine kogu Euroopas on laialt levinud probleem ja üleminekuperioodil 1989–1991 toimunud fundamentaalsete muutuste tagajärjel on see mõjutanud tugevalt postsotsialistlikku Ida-Euroopat, kus linnastumis- ja äärelinnastumisprotsessid on avaldanud kohalikele kogukondadele rohkem mõju kui väljaränne või madal sündimus. Nii on 2000. aastast alates on 47 Eesti linnast 45 kaotanud märkimisväärse osa oma elanikkonnast.

Linnaruumi kahanemise kõige ilmsemad tunnusjooned on tühjad ehitusplatsid ja mahajäetud tööstusalad, elamute valdavalt madal kvaliteet, inetult räämas hooned ja vähene investeerimine keskkonda, mis avaldavad elanikele negatiivset mõju ja hoogustavad allakäiku veelgi.

„Plats! Väärikas kahanemine“ uuris lähemalt deurbaniseerumisega seotud sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnamõjusid ning pakkus kahanevatele linnadele lahendusi uue identiteedi loomiseks hoonete lammutamise, aktiivse elamupoliitika, ajalooliste hoonete taastamise ja linnaruumi taaselustamise kaudu.

Näitus, kus peamine roll oli videoesitlustel, keskendus EV100 arhitektuuriprogrammi raames valminud projektile „Hea avalik ruum“, mis on tähelepanuväärne näide kahanevate linnade linnaruumi sekkumisest. Eesti 100. aastapäeva puhul ellu kutsutud algatuse eesmärk oli anda 2020. aastaks uus nägu 15 Eesti linna keskusele ja avalikule ruumile. 2018. aastal valmisid Tõrva, Põlva, Valga ja Rapla keskväljak, 2019. aastal uuendati Võru ja Kuressaare keskväljak ning 2020. aastal valmisid Elva ja Rakvere keskväljak.

17. Veneetsia arhitektuuribiennaali teema oli „How will we live together?“ („Kuidas me hakkame koos elama?“) ning selle peakuraator on Liibanoni arhitekt Hashim Sarkis. Eri riikide kuraatoreid julgustatakse mõtlema, kuidas saaks arhitektuur lahendada üleilmseid probleeme, mis nõuavad ühist tegutsemist. „Nõudlus hea elukeskkonna järele üha kasvab, pole oluline, kus ja kuidas me üheskoos elame. Näituseprojekt „Plats! Väärikas kahanemine“ aitab teadvustada arhitekti olulist rolli ja vastutust elukeskkonna kvaliteedi eest seismisel ja selle tõstmisel,“ vastasid Eesti paviljoni kuraatorid Sarkise üleskutsele.

Inimeste igapäevaelu täielikult ümber korraldanud epideemia muutis selle arutelu veelgi oulisemaks: „Asjade tegelik väärtus saab selgeks siis, kui me neist ilma jääme,“ lisas Eesti paviljoni komissar, Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg. „Praegused olud on ilmekalt näidanud inimeste vajadust näost näkku suhtlemise ja kvaliteetse ruumi järele, kus niisugune suhtlus aset võiks leida.“

Näituse „Plats! Väärikas kahanemine“ videotutvustus (© Anna Hints, Kalle Vellevoog):

 

Eesti näitus Veneetsia arhietektuuribiennaalil valmis koostöös heade partneritega: Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Vabariigi Rahandusministeerium Eesti Kultuurkapital, Balti Kultuurifond, Rakvere linnavalitsus, Eesti Arhitektide Liit, Rapla vallavalitsus, Võru linnavalitsus, Valga vallavalitsus, Elva vallavalitsus, Põlva vallavalitsus, Saaremaa vallavalitsus, Tõrva vallavalitsus.

Näitus „Plats! Väärikas kahanemine“ oli avatud kuni 21. novembrini 2021.

Asukoht: Arsenale – La Biennale di Venezia

Vaata lisa: www.positivelyshrinking.ee