06. aug. 2022

Vanalinna Linnafoorumi „Vana linna uus võimalus“ kokkuvõte

Vanalinna Linnafoorumil kõneles avasõnad ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart

14.–15. juunil 2022 toimus Von Krahli Teatris Vanalinna Linnafoorum, kus ruumiloome eksperdid, kogukonnaliikmed, ettevõtjad ja linnajuhid osalesid ruumi analüüsivates aruteludes, mille eesmärk oli jõuda konkreetsete ettepanekuteni, kuidas ja mida peaks senisest teisiti tegema, et hoida vanalinna elatavust ja mitmekesist kasutust nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis.

Linnafoorumi esimene päev koosnes avaseminarist, millele tegid sissejuhatuse Linnafoorumi kuraator ja arhitekt Sille Pihlak, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapea Madle Lippus ning Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg. Järgnesid esitlused, kus lavale astusid Linnafoorumi kaaskuraator ning teadur Triin Talk, Helsinki City Premises Ltd. tegevjuht Peggy Bauer, Elav Tänav asutajaliige, investor ja ettevõtja Kristjan Lepik, Telliskivi Loomelinnaku tegevjuht Jaanus Juss ning arhitekt Indrek Peil. Konverentsi lõpetas Sille Pihlak sissejuhatusega töögruppide töösse.

Töögrupid (juhid Sille Pihlak, Villem Tomiste, Triin Talk ja Johan Tali) jätkasid Vanalinna teemadel mõttetalgusid esimese päeva teises osas ning ka Linnafoorumi teisel päeval. Töögruppide töö tulemuste avalik esitlus lõpetas kahepäevase Linnafoorumi! Tulemusi kommenteerisid paneelis Madle Lippus (Tallinna abilinnapea), Joosep Vimm (Tallinna abilinnapea), Vladimir Svet (Tallinna abilinnapea), Monika Haukanõmm (Tallinna Kesklinna Valitsuse vanem), Janar Siniväli (Tallinna Kesklinna Valitsuse arendusnõunik) ja Kaidi Aher (Tallinna Strateegiakeskus, Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 kommunikatsioonijuht).

Linnafoorumit korraldasid Eesti Arhitektuurikeskus ning Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus.

 

Linnafoorumi salvestused on üleval Eesti Arhitektuurikeskuse Youtube’i kanalil.

Vanalinna Linnafoorumi fotod leiab aga siit.

 

Fookus

Vanalinna Linnafoorumi eesmärk oli leida lahendusi, kuidas arendada ja hallata vanalinna nii, et see oleks mitmekesine linnasüda ja toimiv elukeskkond, mitte vaid „turistide ja pidude linnaosa“. Linnafoorumi tulemused on sisend Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra, vanalinna arengukava ja kesklinna üldplaneeringu koostamisele.

Töörühmad

Töörühmad jaotati nelja gruppi, iga grupp otsis vastuseid erinevatele vanalinna arenguga seotud sõlmküsimustele.

I grupp:

– Kuidas saaksime hoida ja luua avalikke funktsioone, töökohti ja kohalikule elanikule vajalikke teenuseid vanalinnas?

– Mida peaks linn lähima 5–10 aasta jooksul tegema vanalinna avaliku ruumi ligipääsetavamaks ja eelkõige kohalikele inimestele aktiivsemalt kasutatavaks muutmiseks?

II grupp: 

– Millised kindlustusvööndi tervikuks sidumise ja aktiviseerimise ideed on prioriteetseimad, st mida võiks linn järgmise 5–10 aastaga saavutada?

– Mida teha, et soosida hoonete kasutuses hoidmist, sh vahekasutusi vanalinna hoonetes?

III grupp:

– Kuidas hoida kortereid eluruumidena kasutuses ning kuidas luua uusi kättesaadavaid eluruume püsielanikele?

– Millised arengud vanalinna kommunaalteenustes ja parkimiskorralduses on esmavajalikud, st mida võiks linn järgmise 5–10 aastaga ära teha?

IV grupp:

– Kuidas hajutada Tallinna väliskülastajaid ajas ja ruumis nii, et vältida vanalinna üleküllastumist tipphooajal? Kuidas taolisi häiringuid vähendada ning läbi turismi võimalikult palju kasu kohalikule kogukonnale luua?

– Mida saab teha, et tagada asumis piisav öörahu?

Tulemused

Põhisõnumina jäi kõlama, et linn peaks oma tegevuste ja reeglitega keskenduma ühiskondlikule kasule (kohaliku elu ja kultuuri hoidmine vanalinnas), mitte rahalisele kasumile (linnakassa täitmine, turism).

 

Loe üksikasjalikku kokkuvõtet allolevast failist:

Vanalinna LF kokkuvõte